Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO JUSTFITUP

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego i społecznościowego justfitup.pl.

Spis treści
 1. Opis oferowanych usług i zasady ogólne
 2. Warunki techniczne korzystania z serwisu i pliki „cookies”
 3. Rejestracja, logowanie, zmiana hasła
 4. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy
 5. Usługi i funkcjonalności dostępne dla Trenerów/Dietetyków
 6. Usługi i funkcjonalności dostępne dla Użytkowników
 7. Odstąpienie od umowy zakupu Oferty
 8. Reklamacje i kontakt
 9. Opłaty i Prowizje
 10. Odpowiedzialność
 11. Działania niedopuszczalne i naruszenie regulaminu
 12. Prawa autorskie
 13. Postanowienia końcowe
Definicje
 • Generator Oferty: program ułatwiający Trenerowi/Dietetykowi przygotowanie Oferty dostosowanej do indywidualnych preferencji Użytkownika za pomocą baz danych:
  • plan treningowy – baza ćwiczeń dla różnych partii ciała, z podziałem na poszczególne kategorie ćwiczeń
  • planu dietetycznego – baza ponad 1200 składnikówspożywczych diety, z podziałem na poszczególne kategorie składników oraz z podaniem wartości kalorycznych poszczególnych składników
 • Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innychwy branych przez Trenera/Dietetyka lub Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych wcelu zabezpieczenia dostępu do Konta w Serwisie,
 • Justfitup / Serwis – oznacza serwis internetowy i społecznościowy, prowadzony za pośrednictwem stron internetowych: justfitup.pl, justfitup.com, justfitapp.com, justfitapp.com, którego właścicielem jest Piotr Dobrowolski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Piotr Dobrowolski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zegadłowicza ⅙, 50-228 Wrocław, NIP: 8952114229,
 • Konto Trenera/Dietetyka - oznacza indywidualne dla każdego Trenera/Dietetyka konto w Serwisie, uruchomione na jego rzecz przezwłaściciela Serwisu, po dokonaniu Rejestracji, posiadające dostęp dousług i funkcjonalności dedykowanych Trenerom/Dietetykom, na warunkach opisanych w Regulaminie
 • Konto Użytkownika - oznacza indywidualne dla każdego Użytkownika konto w Serwisie, uruchomione na jego rzecz przez właściciela Serwisu, po dokonaniu Rejestracji, posiadające dostęp do usług i funkcjonalnościdedykowanych Użytkownikom, na warunkach opisanych w Regulaminie,
 • Oferta – przygotowana według indywidualnych preferencji Użytkownika, za pomocą Generatora Oferty i oferowany przez Trenera/Dietetyka za pośrednictwem Serwisu autorski plan treningowy lub plan dietetyczny
 • Regulamin - oznacza regulamin Serwisu,
 • Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Użytkownika lub Trenera/Dietetyka w sposób określony w Regulaminie, niezbędną dla korzystania z usług i funkcjonalności Serwisu. Z chwilą dokonania Rejestracji w Serwisie zostaje umowa o świadczenie drogą elektronicznąusługi prowadzenia Konta w Serwisie,
 • Trener/Dietetyk – oznacza osobę fizyczną lub prawną, dokonującą rejestracji konta Trenera/Dietetyka, działając w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej udostępniają swoją Ofertę za pośrednictwem Serwisu, na przykład trener, dietetyk, masażysta, fizjoterapeuta itp.
 • Użytkownik - oznacza osobę fizyczną dokonującą rejestracji konta Użytkownika, działając w sposób niezwiązany bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
§1. Opis oferowanych usług i zasady ogólne
 1. Serwis łączy Trenerów i Dietetyków, oferujących za pośrednictwem serwisu swoje autorskie Oferty z Użytkownikami poszukującymi wsparcia w treningach personalnych lub układaniu diety i suplementacji oraz konsultacji z Trenerami/Dietetykami.
 2. Trener/Dietetyk tworzy swoje indywidualne konto Trenera/Dietetyka oraz za pośrednictwem Serwisu dostarcza swoje Oferty, które są dostępne dla Użytkowników.
 3. Użytkownik tworzy swoje indywidualne konto Użytkownika oraz ma możliwość zakupienia od wybranego Trenera/Dietetyka indywidualnie przygotowanych planów treningowych lub dietetycznych oraz korzystać z indywidualnych porad.
 4. Użytkownicy i Trenerzy/Dietetycy mogą wzajemnie komunikować się między sobą, poprzez pozostawienie komentarzy w kontach innych użytkowników czy też poprzez chat.
 5. Użytkownicy i Trenerzy/Dietetycy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem.
§2. Warunki techniczne korzystania z serwisu i pliki „cookies”
 1. W celu założenia Konta Trenera/Dietetyka lub Użytkownika w Serwisie konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Trener/Dietetyk, który oferuje odpłatne Oferty musi również posiadać numer konta bankowego lub konto PayPal.
 2. Trenerzy/Dietetycy i Użytkownicy są zobowiązani do stosowania odpowiednich środków zabezpieczeń, chroniących ich przed zagrożeniem pozyskania i modyfikowania ich danych przez osoby nieuprawnione. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Należy pamiętać, że Serwis nigdy nie zwraca się do Trenerów/Dietetyków i Użytkowników z prośbą o udostępnienie mu Hasła.
 3. Właściciel Justfitup dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to: przeglądarka internetowa wwersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe oprzepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strony internetowe Serwisu są zoptymalizowane dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768pikseli.
 4. Strony internetowe Serwisu korzystają z plików cookies, które zapisywane są przez serwer Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie mechanizmu plików cookies służy poprawnemu działaniu stron internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Trenerów/Dietetyków i Użytkowników. Mechanizm ten niepowoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Mechanizm cookies można wyłączyć samodzielnie w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Niemniej jednak wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie zestron internetowych Serwisu.
§3. Rejestracja, logowanie, zmiana hasła
 1. W celu utworzenia Konta w Serwisie, należy dokonać Rejestracji. Monatego dokonać w dwojaki sposób:
  • z wykorzystaniem swojego adresu e-mail: poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie, ustalenie swojego indywidualnego loginu i hasła a następnie przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Serwisu.
  • z wykorzystaniem swojego konta w innym serwisie społecznościowym: Instagram, Facebook lub Google, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami danego serwisu społecznościowego.
 2. Podczas rejestracji Trener/Dietetyk lub Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem. Warunkiem dokonania rejestracji jest akceptacją treści Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. Po dokonaniu Rejestracji Trener/Dietetyk lub Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej informację o Rejestracji wraz z prośbą o jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w załączony link.
 4. Po potwierdzeniu rejestracji Trener/Dietetyk lub Użytkownik uzyskujemożliwość:
  • dostępu do swojego Konta i udostępnianych mu usług,
  • edycji konta (uzupełnienia lub zmiany) w tym zmiany hasła
  • udostępnienia publicznie swojego konta poprzez wprowadzenie danych lub kliknięcie przycisku Opublikuj profil
§4. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy
 1. Z chwilą potwierdzenia rejestracji zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Trenera/Dietetyka lub Użytkownika.
 2. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
 3. Trener/Dietetyk oraz Użytkownik mogą w każdej chwili rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Konta.
 4. Właściciel Serwisu może rozwiązać Umowę z Trenerem/Dietetykiem lub Użytkownikiem w przypadku nieprzestrzegania przez Trenera/Dietetyka lub Użytkownika Regulaminu, na warunkach określonych w §12
§5. Usługi i funkcjonalności dostępne dla Trenerów/Dietetyków
 1. Edycja Konta
  1. Trener/Dietetyk ma możliwość uzupełnienia i edycji swojego konta o następujące informacje:
   • Imię nazwisko lub nick
   • Avatar (dowolny wizerunek)
   • Zdjęcie w tle (dowolne zdjęcie)
   • O mnie (dowolny opis)
   • Adres e-mail
   • Indywidualny adres strony internetowej w Serwisie (www.justfitup.com/nick)
   • Specjalizacje
   • Wiek
   • Doświadczenie w latach
   • Osiągnięcia
   • Zainteresowania
   • Cytat
   • Link do Social mediów (instagram, facebook)
 2. Lista Zadań
  1. Trener/Dietetyk ma możliwość tworzenia i edycji własnej listy zadań, dostępnej i widocznej tylko dla niego.
 3. Kreator Ofert
  1. Trener/Dietetyk ma możliwość tworzenia i modyfikacji spersonalizowanej Oferty w następującym zakresie:
   • Nazwa oferty
   • Kategoria oferty: plan treningowy, plan dietetyczny, konsultacja online, inne
   • Opis
   • Cena
   • Zdjęcie
   • Pytania do Użytkownika (lista pytań, które otrzyma Użytkownik, który zakupi ofertę) do wyboru: pole tekstowe, pole opisowe, dodaj załącznik
  2. Nowe lub zmodyfikowane oferty są udostępniane w Koncie Trenera/Dietetyka pozaznaczeniu opcji „opublikuj”.
  3. Przygotowując nową Ofertę, Trener/Dietetyk kieruje się indywidualnymi preferencjami Użytkownika, korzystając z bazy danych dostępnych za pośrednictwem Generatora Oferty lub dodając nowe składniki diety lub ćwiczeń.
  4. Po przygotowaniu projektu nowej Oferty, Trener/Dietetyk zapisuje go na swoim indywidualnym koncie jako DEMO.
  5. Po dokonaniu zakupu usługi przez Użytkownika, Trener/Dietetyk ma możliwość wykorzystania przygotowanych Ofert DEMO, dowolnej ich edycji lub utworzenia nowej Oferty, zgodnie z preferencjami Użytkownika.
  6. Dodatkowo Trener/Dietetyk ma możliwość ustalenia sposobu suplementacji dla Użytkownika oraz przygotowania notatki podsumowującej. Projekt oferty jest przesyłany przez Trenera/Dietetyka do akceptacji Użytkownika. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia uwag dotyczących Oferty. W przypadku niezłożenia uwag, po 5 dniach Ofertę uznaje się za przyjętą.
 4. Edycja Generatora Oferty
  1. Trener/Dietetyk ma możliwość dodawania nowych wpisów do baz danych Generatora Oferty.
  2. Dodając nowe ćwiczenie w bazie „plan treningowy” Trener/Dietetyk określa:
   • Kategorię ćwiczenia (kardio, trening obwodowy….)
   • partię ciała
   • zalecaną ilość powtórzeń
   • tagi
  3. Dodając nowy składnik spożywczy w bazie „plan dietetyczny” Trener/Dietetyk określa:
   • Kategorię składnika spożywczego diety
   • Wartość kaloryczna w 100 gr.
   • tagu
  4. Generator Oferty jest dostępny wyłącznie dla Trenerów/Dietetyków. Kalkulator diety dostępny jest dla wszystkich
 5. Komunikacja
  1. Serwis umożliwia Trenerom/Dietetykom komunikowanie się z dowolnym Użytkownikiem oraz dowolnym Trenerem/Dietetykiem za pośrednictwem chatu udostępnionego w Serwisie.
  2. Trener/Dietetyk ma możliwość zmiany treści wiadomości powitalnej, która będzie automatycznie wysłana Użytkownikowi po zakupieniu Oferty. Razem z wiadomością, Użytkownik otrzyma link do wypełnienia ankiety niezbędnej do spersonalizowania Oferty pod indywidualne potrzeby Użytkownika.
  3. Trener/Dietetyk ma możliwość tworzenia i wysyłania wiadomości grupowych do swoich podopiecznych Użytkowników.
 6. Lista podopiecznych Użytkowników
  1. Trener/Dietetyk ma możliwość szybkiego dostępu do danych swoich podopiecznych Użytkowników, którzy dokonali zakupu jego Oferty, w postaci listy:
   • Imię nazwisko lub nick Użytkownika
   • Data zakupu Oferty
 7. Finanse
  1. Trener/Dietetyk ma możliwość podglądu historii wpłat dokonanych przez Użytkowników oraz wypłat dokonywanych przez siebie.
 8. Kalendarz
  1. Trener/Dietetyk ma możliwość prowadzenia własnego kalendarza oraz tworzenia własnych adnotacji w kalendarzu i wydarzeń (bez możliwości publikacji).
 9. Notatki
  1. Trener/Dietetyk ma możliwość tworzenia własnych notatek (bez możliwości publikacji).
§6. Usługi i funkcjonalności dostępne dla Użytkowników
 1. Edycja konta
  1. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia i edycji swojego konta o następujące informacje:
   • Imię nazwisko lub nick
   • Avatar (dowolny wizerunek)
   • Zdjęcie w tle (dowolne zdjęcie)
   • O mnie (dowolny opis)
   • Adres e-mail
   • Indywidualny adres strony internetowej w Serwisie (www.justfitup.com/nick)
   • Specjalizacje
   • Wiek
   • Doświadczenie w latach
   • Osiągnięcia
   • Zainteresowania
   • Cytat
   • Link do Social mediów (instagram, facebook)
 2. Lista zadań
  1. Użytkownik ma możliwość tworzenia i edycji własnej listy zadań, dostępnej i widocznej tylko dla niego.
 3. Zakup Oferty
  1. Użytkownik ma możliwość przeglądu kont Trenerów/Dietetyków i wyboru dostępnej u nich Oferty.
  2. Po dokonaniu wyboru i zakupu Oferty, Użytkownik przekazuje Trenerowi/Dietetykowi swoje oczekiwania i zastrzeżenia co do Oferty.
  3. Trener/Dietetyk tworzy Ofertę zgodnie z preferencjami Użytkownika.
  4. Projekt Oferty jest przesyłany przez Trenera/Dietetyka do akceptacji Użytkownika. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia uwag dotyczących Oferty. W przypadku niezłożenia uwag, po 5 dniach Ofertę uznaje się za przyjętą.
 4. Komunikacja
  1. Serwis umożliwia Użytkownikom komunikowanie się z dowolnym Użytkownikiem oraz dowolnym Trenerem/Dietetykiem za pośrednictwem chatu udostępnionego w Serwisie.
 5. Finanse
  1. Użytkownik ma możliwość podglądu historii swoich wpłat.
 6. Kalendarz
  1. Użytkownik ma możliwość prowadzenia własnego kalendarza oraz tworzenia własnych adnotacji w kalendarzu i wydarzeń (bez możliwości publikacji).
 7. Notatki
  1. Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych notatek (bez możliwości publikacji).
§7. Odstąpienie od umowy zakupu Oferty
 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu Oferty. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drogą mailową, na adres team@justfitup.com.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Serwis niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwraca użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w ten sam sposób, w jaki dokonał płatności Użytkownik.
 3. Rozpoczęcie realizacji umowy rozpocznie się po upływnie terminu odstąpienia. Rozpoczęcie realizacji umowy może rozpocząć się bezzwłocznie po jej zawarciu, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę. Wyrażenie takiej zgody jest jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości.
§8. Reklamacje i kontakt
 1. Użytkownik i Trener/Dietetyk mogą kontaktować się właścicielem Serwisu lub składać reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem helpdesk, chat live lub drogą mailową na adres e-mail: reklamacje@justfitup.com.
 2. Właściciel Serwisu udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 3. Reklamacje oraz zapytania dotyczące zakupionej Oferty należy składać Trenerowi/Dietetykowi w sposób opisany w koncie Trenera/Dietetyka.
§9. Opłaty i Prowizje.
 1. Rejestracja i prowadzenie konta Trenera/Dietetyka i Użytkownika jest bezpłatne.
 2. Serwis pobiera opłatę od Użytkowników za kupno Oferty za pośrednictwem Serwisu.
 3. Prowizja pobierana przez Serwis wynosi 10% wartości Oferty w zaokrągleniu do 1zł.
 4. Prowizja jest wliczona w cenę prezentowanej Oferty (na przykład kupując Ofertę o wartości 200zł Użytkownik płaci 220zł).
 5. Wartość Oferty ustala Trener/Dietetyk.
 6. 100% kwoty jaką ustala Trener/Dietetyk jest przelewana na indywidualne konto finansowe Trenera/Dietetyka.
 7. Wpływy ze sprzedaży Ofert kumulują się na koncie finansowym Trenera/Dietetyka w Serwisie. Trener/Dietetyk może w dowolnym czasie zlecić ich wypłatę za pośrednictwem Serwisu. Wypłaty dokonywane są przez Serwis w terminie 3 dni roboczych od dnia zlecenia i przekazywane na konto PayPal lub konto bankowe Użytkownika.
§10. Odpowiedzialność
 1. Trenerzy/Dietetycy i Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu, w szczególności mogą ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem innych Użytkowników i Trenerów/Dietetyków.
 2. W szczególności właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Trenerów/Dietetyków i Użytkowników w ramach Serwisu, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach zakupu Oferty, jak również za następstwa działań podjętych przez Trenerów/Dietetyków i Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Ofert oferowanych przez Trenerów/Dietetyków w ramach Serwisu, kompetencje Trenerów/Dietetyków w zakresie oferowanych Ofert, wypłacalność Użytkowników oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych i przekazywanych przez Trenerów/Dietetyków i Użytkowników w ramach Serwisu.
§11. Działania niedopuszczalne i naruszenie regulaminu
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników i Trenerów/Dietetyków treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu lub innych usług świadczonych przez Serwis, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste i majątkowe osób trzecich lub uzasadnione interesy właściciela Serwisu.
 2. Zakazane jest oferowanie i sprzedaż produktów i substancji niedozwolonych, oraz sprzedaż których wymaga zezwoleń lub koncesji (np. sterydów, leków).
 3. Zakazane jest podejmowanie działań mających na celu unikanie płatności w związku z naliczonymi przez Serwis opłatami lub prowizjami, w tym w szczególności Ofert stworzonych przez Trenerów/Dietetyków za pośrednictwem Serwisu z pominięciem Serwisu.
 4. Zakazane jest kopiowanie i utrwalanie zasobów generatorów Ofert oraz wykorzystywanie ich w innym celu i sposób niż opisany w Regulaminie.
 5. Właściciel Serwisu jest upoważniony do weryfikacji przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników i Trenerów/Dietetyków.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa właściciel Serwisu ma prawo:
  • upomnieć Użytkownika lub Trenera/Dietetyka za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora,
  • czasowo zablokować Użytkownika lub Trenera/Dietetyka, na czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy,
  • usunąć konto Użytkownika lun Trenera/Dietetyka.
§12. Prawa autorskie
 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, stron Internetowych Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do właściciela Serwisu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
§13. Postanowienia końcowe
 1. Wytyczne RODO tzn. zakres przetwarzania danych osobowych i wskazanie wymaganych danych osobowych i teleadresowych, niezbędnych do zawarcia umowy (Link do polityki prywatności i cookies)
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, której przedmiotem są usługi świadczone Serwis na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed sądem polubownym. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Justfitup.com używa plików cookies w celu zapewniania najwyższej możliwej sprawności naszego portalu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z portalu oznacza akceptację plików cookies.Polityka Prywatności